Głównym celem programu „Odnaleźć siebie” jest spowodowanie, aby w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa, młody człowiek mógł odnaleźć siebie i odkryć w sobie siłę pozwalającą mu wkroczyć w dorosłe życie bez lęku i związanego z nim uciekania w fikcję narkotyku, czyli:

  • wzrost świadomości siebie, swoich ograniczeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, zrozumienie przyczyn uzależnienia i funkcji narkotyku w swoim życiu.
  • kształtowanie umiejętności zmniejszania i opanowywania własnego lęku, napięć i zachowań agresywnych, zmniejszenie poziomu impulsywności.
  • zmiana stosunku do siebie i do otoczenia.
  • kształcenie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych umożliwiających budowanie i    podtrzymywanie otwartych, bliskich i satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi (w tym z najbliższą rodziną, rówieśnikami, dorosłymi).
  • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i trudności osobistych.
  • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
  • stymulowanie rozwoju osobistego, wypracowywanie sposobów samorealizacji.
  • rozbudzanie zainteresowań, kształtowanie postawy twórczej, umiejętność realizowania własnych wartości.
  • rozwijanie wartości dotyczących własnego ciała, zdrowia, sprawności etc.