OLTiRU MONAR w Gdańsku posiada rekomendacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia staży dla osób szkolących
się w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień.

Proponowany program stażu dostępny jest na stronie KBPN w zakładce staże kliniczne/ opis ośrodków stażowych.
Staże kliniczne są integralną częścią szkolenia realizowaną po części teoretyczno-warsztatowej. Staż kliniczny realizowany w ramach modułu I obejmuje 120 godzin, natomiast staż kliniczny realizowany w ramach modułu II trwa 80 godzin.

Prowadzimy staże dla modułu I oraz II zgodnie z zasadami dotyczącymi prowadzenia staży oraz standardami opieki nad stażystą zamieszczonymi na stronie KBPN.

Stażystów prosimy o kontakt w celu uzgodnienia terminów staży, ewentualnych noclegów i wyżywienia:
Osoba prowadząca staże- p. Katarzyna Sobczak- tel. 508- 367- 387