Laboratorium Wiedzy Pozytywnej- Projekt „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” jest programem szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych1, ze szczególnym uwzględnieniem używania alkoholu; adresowanym do młodzieży w wieku 13-14 lat (7 i 8 klasa szkoły podstawowej), ich rodziców i nauczycieli. Jest to program profilaktyki uniwersalnej.

Lepsza Adrenalina niż Amfetamina- Program realizowany w latach 2006-2010. W projekcie uczestniczyło łącznie 80 osób.

 

Gramy bez narkotyków-  program realizowany w latach 2005-2015. Udział brało w tym czasie 300 osób.

 

Profidancing- program realizowany w latach 2011-2013. Opis w pliku + film i zdjęcia

 

Parkowe inspiracje – realizowany w latach 2013-2014. Uczestniczyło w nim 60 osób. Rewitalizacja parku – Parkowe inspiracje to projekt mający na celu aktywizację i integrację mieszkańców dzielnicy Stara Matarnia  w zakresie poprawy jakości  zieleni, drzew i krzewów oraz infrastruktury w zespole parkowo -pałacowym na terenie Ośrodka Monar w Matarni. Działania te miały doprowadzić do stworzenia miejsca wypoczynku dla społeczności lokalnej w tym mieszkańców oraz pracowników ośrodka Monar. Poprawa jakości zieleni parkowej przyczyniła się również do wzrostu walorów estetycznych części biegnącego przez nasz teren turystycznego czarnego szlaku Wzgórz Szymbarskich.

 

Program Sąsiedzka Integracja – Cel główny projektu to aktywizacja i integracja mieszkańców dzielnic: Matarnia, Złota Karczma, Klukowo, Kokoszki oraz młodzieży leczącej się w ośrodku Monar poprzez organizację wypoczynku na terenie parku, organizację imprezy plenerowej o charakterze rekreacyjno- sportowym z poszanowaniem istniejącej infrastruktury, jaką stanowi zespół parkowo pałacowy na terenie Ośrodka Monar. Realizacja zadań wynikających z projektu miała również poprawić stan istniejącej infrastruktury parku poprzez prace pielęgnacyjne związane z ochroną środowiska.