Profilaktyka

  • Profilaktyka poprzez wartości (założenia)
  • Realizowane programy
  • Adresaci programów (dzieci/ młodzież/ rodzice/ nauczyciele/ inne grupy zawodowe(służby mundurowe, personel medyczny, realizatorzy gminnych programów profilaktycznych)
  • Realizatorzy programów profilaktycznych
  • Wydarzenia profilaktyczne
  • Aktualnie realizowane programy
  • Aktualna oferta programów profilaktycznych (opis/ dla kogo?/ jak się zgłosić?/ terminy)