Readaptacja i reintegracja-

  • Założenia (informacje ogólne i historyczne)
  • Formy pomocy- Następny krok i mieszkanie readaptacyjne
  • Realizacja programu- sposób rekrutacji, czas jego realizacji, proponowana oferta, warunki socjalno-bytowe, programy aktywizacji zawodowej